Odznaky - 13° DBLE

Memorandum ze dne 10. února 1940 předepisovalo vytvoření skupiny pochodových praporů cizinecké legie k boji ve Finsku. V únoru 1940 byl v Sidi-bel-Abbès vytvořen 2. prapor (složený z D.C.R.E. a 1. R.E.I.), 1. prapor byl vytvořen 24. února ve Fezu (složený z 2°, 3° a 4° R.E.I.). Skupina, která se sešla v Oranu, přijala jméno „lehká horská demi-brigáda cizinecké legie“ (1. března 1940). Její velitel podplukovník Magrin-Vernerey - budoucí generál Monclar - ji pojmenoval "More Majorum."  Plánované operace ve Finsku byly ale zrušeny, budoucnost útvaru se ocitla v nejistotě. Během svého pobytu v táboře Larzac (Aveyron) jednotka změnila svůj název a stala se z ní „13° demi-brigade de marche de Légion Foreign“ (13° DBMLE), která byla připojena k francouzským expedičním silám ve Skandinávii. Cílem expedice bylo osvobodit norský přístav v Narviku, který drželi Němci. Po násilném vylodění v Bjierviku se pluk zúčastnil vítězné bitvy u Narviku, po jejím skončení se vrátil do Maroka, kde byl 16. července 1940 rozpuštěn . Jednotky, které zbyly v Anglii, se shromáždily k francouzským silám a vytvořily novou jednotku: 14. demi-brigade de marche de Légion Foreign (14° DBMLE). Od 2. listopadu 1940 se název změnil na 13° demi-brigádu cizinecké legie (13° D.B.L.E.), který trvá dodnes.

13° Demi-Brigade de Marche de Légion Etrangère (type I)

Kresba: poručík Des Roberts

Výroba: Arthur Bertrand nebo různý řemeslník

13° Demi-Brigade de Légion Etrangère (type II)

Odznak byl vytvořen v roce 1946, na začátku indočínské kampaně

Ruční výroba z Indočíny, a to z tenkého nebo tlustého kovu

13° Demi-Brigade de Légion Etrangère (type III)

 

Odznak vytvořený na konci roku 1946 pod vedením LCL de SAIRIGNE

Výroba: různá včetně místní Indočíny. Prvním modelem je s okřídleným drakem. Jedná se o první odznaky z indočínské a alžírské války

1° Bataillon de la 13° D.B.L.E.

  

Pluk vznikl 1. července 1940 z 13. demi-brigády francouzské cizinecké legie (13. D.B.M.L.E.), který zůstal v Anglii, z 1. praporu 14. D.B.M.L.E. se 2. listopadu 1940 stává 1° prapor 13° D.B.L.E., který byl umístěn v Sýrii. V této době byl vytvořen i odznak (červen 1941 - duben 1942)

Výroba: řemeslníci z Levanty - varianta s bolerkem nebo s kolíkem

Eléments de Légion Etrangère du Peloton Motocycliste de la 51° Compagnie de Quartier Général (51°CQG)

Četa průzkumníků motocyklistů byla vytvořena v rozmezí 13 ° D.B.M.L.E. před norskou kampaní. V květnu 1941 byli motorkáři demigrády připojeni ke společnosti velitelství č. 51 (CQG 51) - brigády ve Svobodné francouzské divizi č. 1° (1° DFL). Tvořily ji jednotky legie z 13. D.B.L.E. a dva koloniální prapory (1° a 2° B.I.M.). Z těchto důvodů byla 1. brigáda původně nazývána „13. smíšená legie a koloniální brigáda.“
Odznak byl vytvořen v září 1944 v Damašku
Výroba: První odznaky byly vyrobeny ručně, a to pouze ve 25 kusech. Pak byly ještě vyrobeny řemeslným tiskem v Tunisku a Itálii

 68° Bataillon Vietnamien (68°TD)

  

Prapor 4/13 D.B.L.E. byl vytvořen 1. ledna 1950 a skládal se z legionářů a místních domorodců. Dne 1. února 1953 byl 4. prapor 13. D.B.L.E. převeden do vietnamské armády a stává se z něj Tiêu Doan 68 (T.D. 68) nebo 68. vietnamský prapor se sídlem v Kočinčíně.
Odznak byl vytvořen v roce 1953
Výroba: Drago

 Service de Santé du 1° Bataillon de Légion Étrangère

Zdravotnický prapor cizinecké legie z 13 D.B.L.E.

K vytvoření tohoto odznaku dochází během rozmístění 1. praporu v Sýrii (červen 1941 - duben 1942)

Výroba: ruční práce z Levanty nebo možná i z Egypta

Tyto odznaky se prakticky nedochovaly

Corps Expéditionnaire Français d’Italie

Odznak cizinecké legie - Francouzské expediční síly v Itálii

Vznikl za 2. světové války při osvobozování Itálie

Bez značky výrobce

Section de Transport de la 13° D.B.L.E.

O této transportní jednotce 13°D.B.L.E. se prakticky nedochovaly vůbec žádné zprávy. Mohla existovat pouze v rámci velitelské roty 13. D.B.L.E. v Arnaultville poblíž Hoc Mon v Kočinčíně

K vytvoření tohoto odznaku bezpochyby dochází ale v letech 1948 - 1951

Výroba: ručně vyrobeno v Indočíně. Odznak nesmí být zaměňován s odznakem 5. pluku kyrysníků, kde má voják černou čepici!

Commando 13

  

„Komando 13“ bylo vytvořeno v prosinci 1949 na rozkaz důstojníka demi-brigády. Byla založena v sektoru Hoc Mon v Kočinčíně a byla připojena k velitelské rotě 1. praporu (C.C.B./1). Křest ohněm komanda se uskutečnil během operace An Nhon Tay 17. ledna 1950, po níž následovalo mnoho dalších odvážných akcí. Na konci roku 1951, kdy 1/13 ° D.B.L.E. opouští svoji pevnost Hoc Mon, „Commando 13“ přestává existovat.

Odznak byl vytvořen v roce 1950 poručíkem Brissonem, vůdcem komanda 13 od jeho vzniku až po jeho rozpuštění

Výroba: ruční výroba z Indočíny

Harka N° 8 de la 13° D.B.L.E.

Harka č. 8 byla založena v roce 1957 v sektoru Khenchela v alžírském Aurès. Byla připojena k 13° D.B.L.E. a zúčastnila se všech střetů s nepřítelem
Odznak byl vytvořen v roce 1958
Výroba: Drago Paris

13°DBLE: de Djibouti aux EAU

Struktura pluku, umístěná v letech 1962 až 2011 v ústředí Monclar v Džibuti na základě dohod o obraně, které sjednocují Francii s Džibutskou republikou, nezávislou od roku 1977, se během léta 2011 radikálně změnila během přesunu do Spojených arabských emirátů.
Stejně jako všechny zámořské jednotky je i 13. DBLE tvořena částečně stálými zaměstnanci a částečně jednotkami krátkodobých misí (čtyřměsíční CDM)
Velké pouštní oblasti umožňují kvalitní výcvik jednotek v boji v pouštních oblastech
Výroba: různá, zejména s různým nápisem na zadní straně.....

1° Compagnie de la 13° D.B.L.E.

1° rota 13° D.B.L.E. vznikla z 1. roty praporu cizinecké legie na Madagaskaru (B.L.E.M.) v březnu 1961. S novým sídlem v somálském Oueah zahrnovala velitelský oddíl a čtyři bojové oddíly. V roce 1977, kdy území získalo nezávislost, byla 1. rota zrušena 26. srpna 1978.
První tisk tohoto odznaku, vyrobený v dubnu 1974, omylem zahrnoval místo černých plamenů zlaté plameny. Model byl opraven během druhého tisku v červenci 1974
Výroba: L.R.

2° Compagnie d'appuis et de Travaux (2°C.A.T.)

Jednotka vznikla v roce 1978, ale v roce 1998 byla 2° CAT rozpuštěna a nahrazena 1° a 2° REG
Odznak byl vytvořen v roce 1978
Výroba: F.I.A a zlatá výroční varianta pro zrušení jednotky

2° Compagnie de Travaux de la 13° D.B.L.E. (2°CT)

Jednotka byla založena poblíž Obocku roku 1962 a vybudovala zde vojenskou čtvrť, která nese jméno podplukovníka Amilakvariho, zabitého v čele 13° D.B.L.E. v bitvě u El-Alameinu 24. října 1942.
V roce 1978 se z 2° CT stala 2° CAT
Odznak byl vytvořen v roce 1976
Výroba: F.I.A. očíslovaná nebo ne, varianta ve stříbře a pozlaceném stříbře

3° Compagnie type I (3°Cie)

3. rota přistála v Džibutsku 30. září 1962 a usadila se v Ali Sabieh, poblíž etiopských hranic. Místo bylo pojmenováno po podplukovníkovi Gaucherovi, veliteli sboru 13. D.B.L.E., který byl zabit 13. března 1954 v Dien Bien Phu. V roce 1977 se rota přestěhovala do Gabode, kde se stala hlavní posádkou pluku.
První model odznaku vytvořil v roce 1969 kapitán Estay
Výroba: L.R. (25 ve stříbře) / Arthur Bertrand

3° Compagnie type II (3°Cie)

 

V roce 2000 prošla rota modernizací - stejně jako rota 2e REP měla každá z jejích čet specializaci. Velitelská část měla skupinu 81 mm minometů, 1. četa zdokonalila své know-how v oblasti sabotáže a manipulace s výbušninami, 2. četa vyškolila průzkumné plavce, 3. četa měla své ostřelovače a 4. četa byla vybavena minomety
Odznak byl upraven v roce 1974
Výroba: Model Prestige LR se smaltem Grand Feu (1. vydání) / Balme

4° Compagnie type I

  

4. rota 13. D.B.L.E. v Džibutsku (od 3. září 1962, se sídlem v Holl-Holl). Po rozdělení do čtyř bojových čet a velitelské čety byla rota rozpuštěna 15. října 1979.

Odznak vytvořil v roce 1973 kapitán Kay.

Výrobce: LR (některé odznaky byly číslované, stříbrná varianta).

4° Compagnie type II

4. rota 13. D.B.L.E. v Džibutsku (od 3. září 1962, se sídlem v Holl-Holl). Po rozdělení do čtyř bojových čet a velitelské čety byla rota rozpuštěna 15. října 1979.

Odznak vytvořil v roce 1976 kapitán Terrasson.

Výrobce: FIA (některé odznaky byly číslované, všechny byly kulaté).

 Section de Commandement de la 4° Compagnie

4. velitelská četa roty
Odznak byl vyroben v roce 1977 z osobní iniciativy desátníka P ... Jeho iniciativa byla předmětem disciplinárních sankcí. Odznaky byly zabaveny jeho kapitánem, poté rozdány, když se jednotka rozpadla v roce 1979.

Výroba: Drago, 5 označených písmenem a 200 číslovaných

Compagnie de Commandement, d'administration et des Services

Rota velení, správy a služeb (C.C.A.S.) - dědic společnosti velení a služeb (C.C.S.) přistála na francouzském somálském pobřeží v roce 1962. Byla umístěna v Gabode a rota zahrnovala všechny služby nezbytné pro život pluku. V roce 1984 přijal tábor Gabode jméno Quartier Général-Monclar, na památku prvního velitele sboru 13. D.B.L.E.

Odznak byl vytvořen v roce 1975.

Druhá verze (ta s kartuší), v podstatě stejného designu jako ta předchozí, se nikdy nenosila jednotlivě (neoficiální tvorba).

Compagnie de Commandement et des Services

Velitelská a servisní rota C.C.A.S., dědic roty C.C.S., byl umístěn v Gabode. V roce 1985 se CCAS stala velitelskou a podpůrnou rotou a sdružuje všechny služby nezbytné pro velení pluku (komunikační, operační úřad, zdravotníky, dopravní úsek atd.), ozbrojuje také CECAP (bojové výcvikové středisko Arta Plage), které organizuje výcvikové kurzy v pouštním prostředí a učí taktické know-how specifické pro boj v pouštních oblastech. Trénuje jednotky FFDJ (francouzské síly umístěné v Džibutsku), ale také důstojníky pěchotní aplikační školy a zahraniční jednotky.
Odznak byl vytvořen v roce 1985.
Výroba: LR, Balme (některé číslované), Mob Béchard (místně vyrobené zlaté modely).

Centre d’Entraînement Commando d’Arta-Plage

 

Výcvikové středisko komanda Arta-Plage bylo vytvořeno v roce 1978, aby nahradilo staré obojživelné centrum, které existovalo v Obocku. S názvem „Obojživelné středisko Cavagna“ (podle jména poddůstojníka, který zahynul při seskoku z vrtulníku) se středisko rychle rozšířilo a v roce 1982 se přejmenovalo na Výcvikové středisko komanda Arta Plage.
CECAP se však v zájmu podpory restrukturalizace francouzské armády a zejména rozpuštění výcvikových středisek komanda jako takového a přizpůsobení novým formám boje, změnil na bojový výcvik Arta Plage centrum v roce 2008.
V období od ledna do března 2011 proběhly poslední dvě dlouhé stáže (s vydáváním certifikátů) ve prospěch dvou jednotek krátkodobých misí 5. četě 2eREI a podpůrné četě 1erREG.

Odznak vytvořil v roce 1981 kapitán Doucet a desátník Dacosta.

Výrobce: ABP, Balme, Drago (číslované pro vedoucí pracovníky a praktikanty).

Compagnie de maintenance

   

Rota pro údržbu se připojila k 13 D.B.L.E. v roce 2001 pro celkovou údržbu FFDj, která zahrnuje i jiné jednotky než legii. Zajišťuje údržbu všech jednotek armády přítomných na území.

Design roty pro údržbu existuje od roku 2005, avšak rota tento odznak nikdy neobjednala.

Druhý odznak pochází z roku 2011.

Escadron de Reconnaissance : modèle régimentaire argenté

 

Průzkumná eskadra vznikla 1. února 1968 v Oueah v Džibutsku. Většina jejích vojáků pochází z 1° R.E.C. a její čety byly původně vybaveny obrněnými průzkumnými vozidly.
V roce 1976 se podílela na osvobozování dětí zajatých teroristy v Loyadě. V roce 2011byla rozpuštěna.
Odznak Type I, stejný model jako plukovní odznak, ale ve stříbrném provedení, byl oficiálně představen 15. března 1968. Nosil se místo klasického odznaku13. DBLE.
Výroba: Drago, Boussemart

 Escadron de Reconnaissance

Odznak průzkumné eskadry Type II vytvořil na Vánoce roku 1973 kapitán Delhumeau.

Výroba: LR (stříbrná varianta, s nápisem k 40. výročí), místní výroba (dárková brož od manželek) a místní výroba ve stříbře.

 Porcherie d’Oueah

Odznak vyrobil již zmíněný desátník P......, který byl původně pasákem prasat, pro svou osobní potřebu v roce 1977.

Výroba: DRAGO, 6 odznaků očíslovaných od 1 do 6 a 12 odznaků bez čísla. Od té doby je mnoho doražeb!

Centre d'entrainement au combat et d’aguerrissement en milieu désertique

Bojové výcvikové a bojové centrum v pouštním prostředí bylo založeno roku 2013.
Stejně jako všechny zámořské jednotky je i 13. DBLE částečně složena ze stálých vojáků a částečně z jednotek krátkodobých misí (čtyřměsíční MCD).
1. odznak je udělen po 3 týdnech praxe a 2. odznak je udělen po 2 týdnech tréninku.

Operation CHAMMAL 1, IRAK 2015

 

Tato konkrétní výcviková mise se odehrávala v bagdádském regionu a spadala pod ICTS (Iraki Counter Terrorism Service), což je síla, kterou založili Američané v roce 2003 a je podřízena přímo iráckému premiérovi Al Abadimu.
Operace Chammal Terre probíhala od března do června 2015 a DIO 13 zahrnoval 9 pracovníků z 31. RG, 6 z 13. DBLE a 20 z 2. REP.
Výrobce: IMC v září 2015 (231 normálních číslovaných odznaků + 21 průsvitných, včetně jednoho číslovaného a 1 normálního nečíslovaného, celkem tedy = 253 kusů)

Harpon de la 13°DBLE

  

Výcvikový oddíl 13. DBLE v táboře Larzac
Odznak COMLE, výroba Boussemart Promodis 2015, s vyrytým nápisem na reversu: Harpon 13° DBLE, číslovaný. Asi 75 kopií.

2° compagnie de la 13°DBLE (Larzac)

2. rota 13° DBLE byla zrušena v roce 1988 a v roce 2017 znovu vytvořena jako 2. rota v táboře Larzac
Výrobce: Boussemart v roce 2018 (cca 300 kusů + 10 průsvitných prestižních kusů ve stříbrném provedení, očíslovaných římskými číslicemi.

4° compagnie de la 13°DBLE (Larzac)

 

4. rota byla zrušena v roce 1979, ale s nárůstem moci 13. DBLE v táboře Larzac byla v roce 2017 znovu obnovena.
Výroba: Duseaux G2512 v roce 2018.

Brevet d’auxiliaire sanitaire de la 13° D.B.L.E.

 

Určeno pro zdravotníky 13° D.B.L.E.
Odznak byl vyroben z iniciativy lékaře - kapitána Mattéiho, který zahynul během cvičení v Džibutsku
1. typ, 1983, číslovaná výroba Drago Paris
2. typ, 1994, číslovaná výroba Balme

Caporaux-chefs et brigadiers-chef, 2011

Dne 31. července 2011 opustil 13. DBLE Džibutsko, aby se usadil v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.
K této příležitosti byl vyroben suvenýrní odznak na vzpomínky z Džibutska.
Výrobce: Boussemart, číslovaný a s nápisem Djibouti na reversu.

Opération ORYX, Somalie, 1992

Operace Oryx byla francouzská humanitární vojenská operace prováděná v Somálsku v roce 1992 na podporu tamních mírových sil OSN.
Odznak byl vytvořen v roce 1992
Výrobce: J. Balme (700 číslovaných odznaků a 100 číslovaných odznaků ve stříbrné barvě).

Brevet Crabe de la 2°section de la 3°Cie

 

Odznak 2. čety 3. roty 13°DBLE, používaný v letech 1984 - 86.
Výrobce: Drago, odznak nalepený na kůži.

Brevet de nageur (2°section de la 3°Cie)

Plavecký odznak 2. čety 3. roty 13°DBLE
Odznak vytvořený v roce 1990
Výrobce: LR (stříbřitá barva, odznak ve zlatavém provedení je doražbou!)

Brevet de tireur d'élite (3°section de la 3°Cie)

Střelecký odznak 3. čety 3. roty 13°DBLE.
Odznak vytvořený v roce 1990.
Místní výroba ve 30 kusech.

Camerone 1995

 

 

Suvenýrový odznak poddůstojníků pro výročí Camerone 1995, z iniciativy majora Joranda.

Výrobce: ABP, číslované, 250 kusů.

Camerone 1996

Suvenýrový odznak poddůstojníků pro výročí Camerone 1996, z iniciativy majora Joranda.

Výrobce: ABP, číslované, 250 kusů.

Section transmission

Četa komunikačního a informačního systému podporoval velitelství pluku v jeho nasazení podle potřeby. Zajišťoval stálost rádiového spojení s ostatními jednotkami 13°DBLE v Džibutsku.
Odznak byl vytvořen v roce 2009.
Výroba: Boussemart 2009, číslovaná, druhá série s A. Nečíslovaná série je osobní objednávka kvůli komerčnímu zisku na ebay.

 

 

 

 

Legion Etrangere