Odznaky 1° REI, 1° RE

1er régiment étranger d'infanterie

V roce 1950 byla upravena struktura 1. cizineckého pěšího pluku (1er R.E.I.). K tomuto datu byl pluk v zásadě odpovědný za společný výcvik všech formací cizinecké legie. Kromě roty velení a služeb zahrnovala i dva výcvikové prapory umístěné v obvyklých posádkách v Oranu a skupinu mechanického výcviku (výcvik obsluhy vozidel všeho druhu, od malých automobilů po obrněná vozidla s kulomety, automobily, polopásy i obojživelných vozidel) a specialistů (G.I.M.S.). Cílem výcvikových praporů bylo rychle a dobře vycvičit zkušené bojovníky pro indočínskou válku. V roce 1955 se z 1. R.E.I. stává 1er R.E.
Odznak vytvořil v roce 1950 podplukovník Penicaut, velitel 1. R.E.I.
Výroba: Dom, DBer, DRom (dep). Varianta: stříbrné granátové jablko a barevné varianty. Předsériová objednávka v březnu 1951, dodávka v květnu 1951 za cenu 130 franků v té době, s výrobou označenou Olivier Métra a Romaiville se stříbrným granátovým jablkem.

Insigne régimentaire du 1° RE

Plukovní odznak 1° RE
Tento odznak byl původně vyroben pro 3. rotu 4. R.E.I. v roce 1936 s nápisem „Camerone 3e Cie. ", později ji přijala 1°RE jako svůj znak, který představuje mexického orla a symbolizuje tak nejslavnější bitvu cizinecké legie Camerone, která se odehrála právě v Mexiku.
Výrobce: DRAGO, PUBLIDEAL, ANDOR, DUSEAUX, COURTOIS, BICHET. Aktuální model vyráběný firmou BALME (1. objednávka 500 kusů v roce 1986 bez nápisu na zadní straně). Existuje mnoho variant - číslovaných nebo bez čísla, se smaltem na bílém pozadí, se slonovinovou kostí; modely ve zlaté nebo stříbrné barvě i varianta se žlutým hadem.

Existuje i exemplář ke 150. výročí Camerone, vytvořený v roce 2013 s povinností nosit ho těmi legionáři, kteří ho obdrželi.

Výroba: AB (neznačené a číslované - vyrobeno 1000 kusů).

1ère Compagnie de sapeurs pionniers du 1er R.E.I.

 

První rota průkopnických ženistů 1. R.E.I. (1er C.S.P./1st R.E.I.) vznikla roku1922 v Sidi-bel-Abbès, kde se podílela na obnově železniční trati mezi Tlemcenem a Sidi-bel-Abbès, výstavbě silnic i budováním telegrafních sloupců.
Odznak vytvořil v roce 1922 nebo 1923 kapitán Frichet, který rotě velel v letech 1922 až 1926. Stejný odznak existuje s nápisem „C. DE SAPEURS PIONNIERS 1er ETRANGER“
Výroba: Bez výrobce (snad DELANDE ???)

4e Bataillon formant corps du 1er R.E.I. (4°BFC)

Z 5. praporu 4. R.E.I., který byl přítomný v Sýrii od roku 1921, se později stal 8. prapor 1. R.E.I. a v roce 1926 pak 4. prapor 1. R.E.I. Dne 1. února 1931 byla tato jednotka umístěna v Baalbeku a Homsu, kde se podílela na výstavbě nových kasáren, vojenském výcviku i ochranou komunikačních cest v obzvláště citlivé oblasti syrského Homsu. Roku 1939, kdy byl vytvořen 6°REI, se 4° B.F.C. stává 1. praporem tohoto nového pluku.
Odznak byl vytvořen v roce 1937
Výroba: D.Ber dep v pozlacených (důstojníci), stříbrných (poddůstojníci), bronzových (legionáři) modelech. Britové: „H.W. MILER LTD. BHAM 18 ”.

1er Bataillon de marche du 1er R.E.I.

Dne 20. října 1950 se v severní Africe najímali dobrovolníci jako posily pro Dálný východ, kde byli určeny pro výcvik 1. pochodového praporu 1° REI v Nouvionu po tragických bojích na silnici smrti R.C.4. Po sérii malých operací na Dong Trieu 1er B.M. z 1er R.E.I. zaujímá místo 3. praporu 3. R.E.I., který zmizel v akci. Nová jednotka byla připravená pomstít mrtvé v Cao Bangu.
Odznak vytvořil velitel praporu Thevenon, velitel 1. B.M. 1. R.E.I.
Výrobce: Drago

Compagnie Montée d'Algérie du 1er R.E.I. (C.M.A.)

 

V roce 1913 se 14. jízdní rota 2. pluku stala sborovou jednotkou na jihu Oranu a přijala jméno „jízdní rota Alžírska“ (C.M.A.). Od roku 1934 do roku 1938 se její posádka nacházela v Khenchele, kde se od 1. 1. 1939 stala rotou 1. R.E.I.
Odznak byl navržen a vytvořen v roce 1934 kapitánem Taguetem, velitelem C.M.A.
Zachovalo se i mnoho přileb Adrian s tímto odznakem, což je překvapivé, protože se přilba Adrian na Sahaře nikdy nenosila !!!
Výroba: CHOBILLON (velký model), DRAGO PARIS NICE (malý model).

Compagnie automobile 1er R.E.I.

Bývalá 2e compagnie montée motorisée du 1er étranger se změnila v roce 1933 na automobilovou rotu 1°REI.
Jednotku tvořily dvě čety čtyř A.M.C. a používaly se panhardská obrněná vozidla. Po posledních velkých operacích v Atlasu a okupaci Tindoufu v roce 1934 se rota plukovníka Trinqueta usadila v Tabelbale.
V roce 1940 změnila rota svůj název na Compagnie saharienne portée de Légion.
Datum vzniku odznaku je nejistý, lze jej umístit mezi roky 1934 a 1937. V tomto období velel rotě kapitán Robitaille.
Výroba: ABPD + razník.

10e Compagnie mixte du 1er R.E.I. (10°CM)

3e bataillon du 1er étranger, ke kterému patřila i 10. rota, existoval již od založení pluku v roce 1841. Od 1. světové války působil prapor v jižním Alžírsku (oblast Aïn-Sefra) a 10. rota měla posádku v Colomb-Bécharu. Jednotka byla rozpuštěna 1. března 1943.
Odznak byl vytvořen v roce 1941.
Výrobce: DPN DBer a DRAGO Paris. 1. model měl rozřezané plameny, další varianty měly už nerozřezané.

Compagnie de discipline des régiments étrangers (C.D.R.E.)

 

  

Trestní rota cizinecké legie operovala v saharské oblasti podél železniční trati Oran, Colomb-Béchar a Aïn-Sefra, v roce 1963 byla rota připojena k 5°REI, později 2°REI. K jejímu rozpuštění došlo 1. července 1964.
Níže uvedené odznaky pocházejí z doby v Colomb-Bécharu, tj. před rokem 1955, existuje více variant a velikostí.

Compagnie de discipline des régiments étrangers (C.D.R.E.)

 

Trestní rota cizinecké legie
Minimální doba trvání trestu byla 9 měsíců, z toho 6 měsíců v běžné části a 3 měsíce v represívní části. Jakýkoli vzniklý trest mohl pobyt prodloužit o další 3 měsíce.
Odznak byl vytvořen v roce 1957 nebo 1958.
Výrobce: DRAGO Paris, 10 kusů číslovanými od I do X + 90 kusů číslovanými od 11 do 100 + ? nečíslovanými.

Compagnie de sapeurs pionniers du 1er R.E.I. (C.S.P.)

 

1. C.S.P. se stala rotou průkopnických ženistů 1. R.E.I. (CSP / 1er REI) 1. října 1926 v Sidi-bel-Abbès, kde v roce 1929 postavila i Pomník padlým, slavnostně otevřen 30. dubna 1931. Rota byla rozpuštěna 1. listopadu 1940.
Odznak byl vytvořen v roce 1937.
Výroba: bez označení (Drago)

Le Peloton radio Sud du  1er  R. E. I.

Rozhlasová četa cizinecké legie fungovala od roku 1933 až do jejího rozpuštění v roce 1939. Operovala v severní Africe.
Výroba: místní, přilepená na kůži.

Compagnie d'instruction des cadres et des spécialistes (C.I.C.S.)

 

Školicí středisko pro manažery a specialisty vytvořené v rámci G.I.L.E. 1. R.E. v červenci 1955 v Sidi-Bel-Abbès. Skládal se ze specializovaných výcvikových rot pro manažery (C.I.C.), komunikaci (C.I.T.C.), výkonný rozvoj (C.P.C.), těžké zbraně (C.I.A.L.), výcvikovou letku obrněných zbraní atd. V červnu 1962 se G.I.L.E. usadila na Korsice a C.I.C.S. se přestěhovala do čtvrti Grossetti v Corte až do svého rozpuštění 1. července 1963. Na její místo nastoupila Rota pro instrukce vedoucích pracovníků a specialistů až do 1. září 1972, kdy G.I.L.E. přešla do 2. R.E.
Tento odznak, který svým tvarem a symbolickým složením připomíná 1. odznak R.E., vytvořil kapitán Colcomb, velitel C.I.C.S. a podáváno u příležitosti Vánoc 1970, bez úmyslu je nosit.
Výroba: DRAGO Paris, 1970 - 170 číslovaných kusů + 50 nečíslovaných kusů

Compagnie de commandement et des services régimentaires (C.C.S.R.)

Rota působila v letech 1984 - 1986
Odznak vytvořil v roce 1985 podplukovník Cler, velitel sboru 1. R.E., podle návrhu velitele praporu Etienne-Nemecka, náčelníka štábu pluku.
Výroba: F.I.A. - 500 nečíslovaných kusů + 100 číslovaných kusů a BALME - mnoho kopií

Compagnie des services de la Légion étrangère (C.S.L.E.)

Jednotka působila v letech 1984 - 86.
Odznak vytvořil v roce 1985 podplukovník Cler, velitel sboru 1. R.E., podle návrhu velitele praporu Etienne-Nemecka, náčelníka štábu pluku.
Výroba: F.I.A (500 kusů), pak BALME. Existují i doražby Camerone 1991, značené „Cie SIMONET“.

Compagnie administrative du personnel de la Légion étrangère  (C.A.P.L.E.)

Administrativní rota cizinecké legie, kde každý legionář začínal i končil svou kariéru.
Odznak vytvořil v roce 1985 podplukovník Cler, velitel sboru 1. R.E., podle návrhu velitele praporu Etienne-Nemecka, náčelníka štábu pluku.
Výroba: F.I.A. (500 kusů) pak BALME.

Compagnie de transit de la Légion étrangère (C.T.L.E.)

C.T.L.E. se sídlem v pařížském regionu ve Fort de Nogent byla odpovědná za řešení všech otázek týkajících se tranzitu osob letadlem nebo vlakem přes hlavní město. Dále zajišťovala provoz informačního stanoviště cizinecké legie (P.I.L.E.) v severní zóně, ubytování projíždějících legionářských oddílů, zastoupení cizinecké legie v hlavním městě a nábor dobrovolníků pro pařížský region.
Typ I byl vytvořen v roce 1980 kapitánem Hentzschelem, velitelem C.T.L.E.
Výrobce: Y DELSART některé číslované, varianty se stříbrným nebo zlatým granátem.

Typ II byl vytvořen v roce 1985 podplukovníkem Clerem, velitelem sboru 1. R.E., podle návrhu velitele praporu Etienne-Nemecka, náčelníka štábu pluku.
Výroba: F.I.A. (500 kusů), pak BALME.

Musique de la Légion étrangère (M.L.E.)

Historie hudební jednotky cizinecké legie existuje od samého vzniku od roku 1831, kolem roku 1860 režíroval hudbu pan Wilhem, který vytvořil pochod cizinecké legie, slavného Boudina.
Během obou světových válek byla jednotka vždy na dobu války rozpuštěna a její členové se přidali k pěchotě.
V roce 1962 opustili hudebníci Sidi bel Abbés a přešli do Aubagne, kde se nachází dodnes. Od roku 1999, v rámci restrukturalizace armády, zaznamenala pokles počtu mužů ze sta účinkujících na pouhých padesát pět.
Odznak byl vytvořen v roce 1984. První verze odznaku byla homologovaná ze dne 20.2.1984 pod číslem G. 3161. Další výroba od Arthus-Bertrand v roce 1984 přišla s 250 číslovanými kusy. Další odznaky byly od stejného výrobce, ale nebyly číslované.

Centre de sélection et d'incorporation (C.S.I.)

Legionáři, kteří přicházeli z náborových míst cizinecké legie (PRLE) a poté z informačních míst cizinecké legie (PILE), byli přesměrováni do střediska pro výběr a začlenění (CSI) v Aubagne pro konečný výběr.
Odznak poručíka Thenela, velitele CSI.
Výroba: ARTHUS BERTRAND (někdy s iniciály TD nebo LTN THENEL).

Institution des Invalides de la Légion étrangère (I.I.L.E.)

 

 

Instituce byla vytvořena v roce 1953 pro bývalé legionáře v Puyloubier, I.I.L.E. má za úkol vzdělání a profesionální reintegraci bývalých legionářů, zdravotně postižených a důchodců díky různým výrobám v oblasti keramiky, knihařství, tesařství, kování, zemědělství ...
Odznak byl navržen v roce 1989 podplukovníkem Chiaronim a upravený podplukovníkem Dupuisem, ředitelem I.I.L.E.
Výroba: D.Noisel (1500 kusů očíslovaných arabskými číslicemi a 50 kusů očíslovaných římskými číslicemi), řemeslná výroba (AXIA) od I.L.L.E. u příležitosti „Camerone 1990“, v masivním stříbře. Společnost AXIA vyrobila i tři konkrétní odznaky s betlémem.

Confrérie vineuse

 

Víno bratrství
Domaine Danjou, vinařské bratrstvo IILE
Značení: Destrée
Odznak z roku 1995 - 600 kusů + 100 doražeb

Service des achats groupés de la Légion étrangère (S.A.G.L.E.)

  

Jednotka organizovala všechny potřebné nákupy pro všechny pluky, umístěných v metropolitní Francii i zámoří. Byla rozpuštěna 1. července 2000.
Výroba: BALME (100 kusů, číslovaných od 01 do 100, v květnu 1990 a 1 stříbrná kopie vydána CNE BOQUEL)

Peloton transport

 

Když byla v roce 1984 rozpuštěna 31. brigáda, byla vytvořena transportní četa 1. RE, která se zúčastnila i operace Daguet. Četa byla rozpuštěna 1. července 1999.
Výroba: BERAUDY (300 kusů, připevnění pomocí čepu)

Compagnie de pionniers de la Légion étrangère (C.P.L.E.)

Rota vznikla roku 1968, ale 1. ledna 1971 se připojila k 61. smíšenému praporu Génie Légion (61. B.M.G.L).
Odznak byl vytvořen v roce 1970 kapitánem Dousseau a schválen dne 13.2.1970 pod číslem G. 2236.
Výroba: DRAGO (první dodávka byla číslovaná od 1 do 500, později už byly odznaky nečíslované)

Compagnie renforcée de travaux routiers (C.R.T.R.L.E.)

 

Rota byla založena 2. srpna 1978 se sídlem v Canjuers, kde se stala nástupcem 61. B.M.G.L., odpovědného za silniční infrastrukturu tábora, roku 1984 již tvořila jádro 6. R.E.G.
Odznak byl vytvořen v roce 1937, převzatý beze změn C.R.T.R.L.E. v roce 1978.
Výroba: DRAGO Paris

Les caporaux-chefs

 

 

Odznak byl vytvořen v roce 2009

Výroba: ABP, číslovaný

Pionniers du 1er R.E.

 

Průkopníci 1° RE tradičně otevírají přehlídku jednotek cizinecké legie.
Odznak byl vytvořen v roce 2003.
Výroba: JMM s různými variacemi barev. K dispozici je i ve stříbřeném provedení se značkou výrobce a vyrytým nápisem „Camerone 2003“. Následná výroba ABP.

Odznak ke 150. výročí Camerone byl vytvořen roku 2013.
Výroba: GLF (200 bronzových kusů + 20 stříbrných kusů).

Broche des épouses

Brož nevěsty se zapínáním na sponu

Výrobce: Arthus Bertrand

Police Militaire du 1°RE

 

Odznak Vojenské policie 1°RE

Řemeslná výroba, číslovaný

 

 

 

 

 

Legion Etrangere