Odznaky - 2°REP

Parašutistické jednotky cizinecké legie

2°REP
Plukovní odznak od roku 1962
Existuje mnoho typů i výrobců, dokonce je i verze pro důstojníky:

1°Cie (1. rota)

1. rota se specializuje na noční nebo protitankový boj a boj v zastavěných oblastech.

Odznak vytvořil v roce 1980 kapitán Tomatis v Arta (Džibutsko).

Výrobce: DP (číslované nebo nečíslované s variantou ve stříbrné), ABP a JYS.

 

2°Cie (2. rota)

2. rota se specializuje na boje ve vysokohorské oblasti, její legionáři jsou špičkoví lyžaři a horolezci.

Odznak nechal vyrobit v roce 1977 kpt. Dubos.

Výrobce: FIA (číslované i nečíslované - několik variant), J. Balme Saumur a JYS.

Existují i samostatné odznaky obou čet:

1. četa

Výrobce: IMC (100 normálních kopií + 15 průsvitných)

 

2. četa:

Výrobce: IMC (100 normálních kopií + 15 průsvitných)

 

3°Cie (3. rota)

3. rota se specializuje na obojživelnou techniku a je tak schopná provádět zpravodajské a ničivé mise na nepřátelském území z moře.

Odznak vytvořili v roce 1985 kapitáni Gros a Frey.

Výrobce: LR (číslované i nečíslované), J. Balme Saumur a JYS.

 

4°Cie (4. rota)

4. rota se podílela na zámořských aktivitách pluku v rámci manévrů nebo intervenčních misí v afrických zemích. Její výsadkové povolání bylo posíleno její specifičností jako torpédoborec-odstřelovač. Cvičila pro akce v týlu nepřítele, trénovala odstřelovače, torpédoborce a specialisty na sabotáže.

Odznak vytvořil v roce 1975 kapitán Coevoet.

Výrobce: DP (číslované i nečíslované ve stříbrné variantě), J. Balme Saumur a JYS.

Od roku 2018 opustila 4. rota svou specializaci destruktivního odstřelovače ve prospěch specializace lesního boje. Upravený odznak v roce 2018:

Výrobce: Boussemart z roku 2018 ve 100 nečíslovaných exemplářích.

 

5°Cie (5. rota)

5. rota byla vytvořena 5. prosince 2015 po rozhodnutí EMAT vytvořit 5. pěší rotu u všech pluků. Specializuje se na boj v poušti.

Výrobce: Boussemart, počáteční náklad 100 výtisků.

Jinak byla 5. rota vytvořena v roce 1994 a poskytuje podporu pro vybavení pluku a všechny vojenské organizace, umístěné na Korsice.

Odznak byl vytvořen v roce 1994.

Výrobce: FIA - všechny číslované.

Odznak byl upraven v roce 1995 tak, aby byl trojúhelníkovitého tvaru jako u ostatních rot:

Výrobce: FIA (číslované i nečíslované, s datem 10 let, s Camerone 1995), JYS a místní výroba v Čadu.

 

6°Cie (6. rota)

6. rota je záložní rota, která vznikla v roce 2001 a je dědicem tradic 173. pěšího pluku. Umožňuje mimo jiné vyzbrojit hlídky k monitorování lesních požárů na Korsice, když jsou spuštěny výstrahy Héphaïstos.

Odznak vznikl v roce 2001

Výrobce: FIA (číslované i nečíslované)

 

CCS (Compagnie de commandement et des services)

Sdružuje všechny operační služby potřebné pro velení pluku.

Odznak vytvořený v roce 1986 kpt. Pouem podle kresby serž. Locherie. Tento odznak, distribuován v roce 1987, připomíná 20. výročí založení 2°REP ve městě Calvi na Korsice.

Výrobce: LR (číslované i nečíslované)

 

Upravený odznak v roce 1994:

Výrobce: Destrée (číslované i nečíslované s různým datem na zadní straně) a FG parallèle.

 

CCL (Compagnie de commandement et de logistique)

V roce 1999 se CCS stalo CCL.

Upravený odznak v roce 1999.

Výroba: FG parallèle, existuje i postříbřená varianta se značkou výrobce.

 

CBI (Compagnie de base et d'instruction)

Administrativní a výuková četa fungovala v letech 2000 - 2003.

Odznak vznikl v roce 2000.

Výrobce: LR. Existuje černý a zlatý prototyp.

 

CAS (Compagnie d'administration et de soutien)

Administrativní a výuková sekce CAS vznikla v roce 2003 změnou názvu z CBI. Rota byla rozpuštěna v roce 2012.

Odznak vznikl v roce 2003.

Výrobce: ABP, pak Ségalen 2012 - číslované.

 

CEA (Compagnie d'éclairage et d'appui)

Odznak vytvořený v roce 1985.

Výrobce: J. Balme Saumur

Odznaky se v roce 1994 změnily do trojúhelníkových tvarů jako u ostatních rot:

Výrobce: FIA a Šeli (Kosovo).

V roce 2016 byl odznak zase pozměněn, ale jeho výroba začala až v roce 2018:

Výrobce: Boussemart - 100 kusů.

 

CCH 1 (Les caporaux-chefs, Camerone 2002)

Datum: 2002

Výrobce: neuveden. Vydané odznaky jsou číslovány od 11 do 250. Nečíslované odznaky jsou dotiskem pro sběratele.

 

CCH 2 (Les caporaux-chefs, 2015)

Datum: 2015

Výrobce: J.Y.Ségalen 2015

 

Cvičitel psů - Maitre chien

Datum: neznámé.

Výrobce: Fraisse Paris s vyrytím na zadní straně "2°REP E20"

 

Bureau du Personnel

Odznak navrhl a „objednal“ Caporal-chef Moinard na Vánoce 1984, existuje pouze 25 kusů od společnosti STEWART se sídlem v Los Angeles. Tyto nečíslované odznaky byly vánočním dárkem bohoslužby.
Existuje mnoho kopií od firmy G&P (s nebo bez označení) na zadní straně. Byly vyrobeny pro komerční účely.

 

Brevet insignes

Brevet combat localité de la 1°Cie:

1. rota provádí intenzivní výcvik ve spolupráci s německou a britskou armádou. Každoročně se legionáři 1. roty účastní zahraničních výcvikových kempů nejčastěji v německém Hammelbourgu nebo Lehninu a ojediněle i ve Velké Británii. Absolvují výcvikový kurz boje, který trvá 3 týdny.

První model vznikl v roce 1994 (výrobce Destrée), druhý v roce 1996 (výrobce JMM) a třetí se svými třemi úrovněmi pochází z roku 2000 (JMM nebo ABP).

Brevet de pilote motoriste de la 3°Cie:

3. rota 2. R.E.P. se seznamuje s potápěním v kempu nedaleko tábora Raffali. Osvědčení o kvalifikaci se získává po stáži v délce dvou týdnů až jednoho měsíce. Tento kurz zahrnuje sérii skoků do vody a taktických mořských cvičení.
Odznak vznikl v roce 1980.
Výrobce: LR.

Brevet nageur de reconnaissance de la 3°Cie:

Odznak vytvořil v roce 1984 kpt. Gros. (Výrobce: Drago Marne la Vallée ve třech úrovních).

Brevet nageur de reco et pilote motoriste de la 3°Cie:

V roce 1998 se oba předchozí kurzy spojily a vytvořily jeden (Výrobce: ABP la Vallée ve třech úrovních).

Brevet destructeur sniper de la 4°Cie:

Měsíční kurz 4. roty 2. R.E.P., zaměřený na výcvik v nepřátelském týlu, zejména na ničení a sabotáže.
Odznak vytvořil v roce 1984 kapitán Plevin (Výrobce: Drago)

 

Brevet aguerrissement combat:

Odznak komanda 2°REP. Výrobce: IMC + průsvitná varianta. Číslované pro jednotku, s křížkem pro sběratele.

Prototype de brevet MILAN:

Prototyp patentu MILAN navrhla počátkem 90. let firma AIXIA veliteli jednotky CEA, který jej odmítl.

Výrobce: AIXIA - pouze 10 kusů.

Brevet moniteur parachutiste:

Datum: neznámé. Určitě vánoční dárek.

Výroba: Drago Paris ve stříbrné barvě s vyrytím "Důstojníci 2° REP".

 

Brevet de sniper du 2°REP:

První ražba z roku 1976 od firmy Magnino Caen - dostupné ve zlaté a stříbrné barvě.

Brevet SER et SRR de la CEA:

Odznaky vytvořené v roce 2000.

Výrobce: JYS.

 

Centre d'entraînement au saut du 2°REP:

Odznak vytvořený v roce 1989.

Výrobce: JYS.

 

SML (Section de mortiers lourds de la CEA):

Odznak vytvořil v roce 1989 por. Ancelle.

Výrobce: Fraisse.

 

Section transmission:

Odznak vznikl v roce 2007.

Výrobce: ABP (číslované i nečíslované).

 

1974: TFAI 3Cie

Francouzské území Afarů a Issů, 3. rota

Odznak byl vytvořen v roce 1974 kpt. Prevotem.

Výrobce: číslované LR (nečíslované jsou anglické kopie) s daty upřesňujícími data postupných pobytů 3, roty v TFAI.

 

1975: TFAI 2Cie

Francouzské území Afarů a Issas, 2. rota

Odznak byl vytvořen v roce 1975 kpt. Soubirou na památku pobytu společnosti v TFAI.

Výrobce: číslované FIA

 

1979: Čad 4Cie

4.rota v Čadu - skupina ATI

 

1984: Čad ECS (élément de commandement et de soutien)

Odznak vytvořil kpt. Boquel v roce 1984.

Výrobce: LR, číslované - 300 kusů.

 

1993: Sarajevo

Výrobce: J. Balme Saumur (číslované i nečíslované)

 

1993: Čad - Operace Epervier

Odznak byl vytvořen v roce 1993

Výrobce: ABP - číslované, s číslicí 2 před číslováním je pro druhý pobyt 2°REP v Čadu. Místní výroba je osobní iniciativou od roku 2013, později J. Balme Saumur (číslované i nečíslované).

 

1994: Rwanda - Operace Turquoise

Výrobce: J. Y. SEGALEN

 

 

1995: Mostar

Četa těžkých minometů.


Výrobce: bez označení, číslované.

 

1996: Bosna - BATINF 6 IFOR

Výrobce: FIA

 

1996: Bosna - Operace Hermine

2°Cie (2. rota):

Výrobce: FIA - číslované

5°Cie (5. rota):

Výrobce: FIA číslované (120 exemplářů). Nečíslované odznaky si legie neobjednala a jedná se o kopie ke komerčním účelům.

CCS:

Výrobce: FIA číslované. Nečíslované odznaky si legie neobjednala a jedná se o kopie ke komerčním účelům.

 

1999: Bosna - BATRFRA 9, CCL

Výrobce:LR PARIS.

Existují i černé a zlatavé prototypy od stejného výrobce:

 

1999: Kosovo - BIMOTO 8, CCL

Neznačený výrobce, číslováno

 

1999: Bosna - DMNSE BATFRA 9

Místní výroba

 

2006: Pobřeží slonoviny

Výrobce: JYS - číslované

 

2007: Čad

Výrobce: ABP

 

2010: Afghánistán - Operace PAMIR a ALTOR

Výrobce: ABP, číslované

 

2015: Niger a Čad - Operace Barkhane

Cílem operace Barkhane bylo bojovat proti ozbrojeným teroristickým skupinám, které mohly působit v sahelsko-saharském pásmu.

Odznak vznikl v roce 2015.

Výrobce: J. Y. SEGALEN

 

Bývalé parašutistické odznaky cizinecké legie:

1°BEP (1° bataillon étranger de parachutistes)

1°BEP, vytvořený 1. července v Alžírsku, se zúčastnil bitev v Indočíně jako u That Khé, Coc Xa i Dien Bien Phu. Dne 1. září 1955 se 1°BEP stal 1°REP v Alžírsku.

Odznak vytvořil v roce 1948 velitel Segrétain.

Výrobce: D.Ber, Dom, DRom, DP a místní výroba.

Existují i stříbrné modely:

 

1°CEPML (1°compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds)

Výrobce: D.ROM - 500 kusů + 2 kusy ve stříbrné barvě.

 

1°REP (1°Régiment étranger de parachutistes)

1°REP vznikla z 1°BEP 1. září 1955. Po neúspěchu státního převratu byl pluk 30. dubna na žádost Pierra Messmera, ministra ozbrojených sil, rozpuštěn. Legionáři opouštějí svůj tábor v Zeraldě se zpěvem písně Edith Piaf: Ne, ničeho nelituji.
V důsledku toho je 2. REP dnes jediným zahraničním výsadkovým plukem cizinecké legie.

Od roku 1955 byly odznaky 1°REP různě upravovány.

Výrobce: Courtois a DP.

 

2°BEP (2°Bataillon étranger de parachutistes)

2. výsadkový prapor vznikl 1. října 1948 a vyznamenal se v mnoha bitvách, např. u Nghia Lo, na koloniální silnici č. 6 (RC6) a Hoa Binh, obranou tábora Na San, vzdušné operaci Langson i obranou Diên Biên Phu. Povelkých ztrátách se 2°BEP a 1°BEP sloučily do jednoho praporu a 2°BEP byl znovu vytvořen ze zbytků 3°BEP. Po návratu do Alžírska se 2°BEP stala 1. prosince 1955 2°REP.

Odznak byl vytvořen v roce 1949 v Kambodži.

Výrobce: ABP, Dom, DP, Arts a místní výroba.

 

2°REP (2°Régiment étranger de parachutistes)

2°REP je přímým dědicem 2°BEP a je také dědicem všech formací parašutistických legionářů v Indočíně a Alžírsku.

Odznak zůstal nezměněný, byl vytvořen v roce 1949 v Kambodži. Homologováno 5. června 1963 s číslem G1948.

Výrobce: Drago Paris i ve stříbrné variantě, OFSI a ABP.

 

3°BEP (3°Bataillon étranger de parachutistes)

3°BEP vznikl 15. listopadu 1949 a jeho posláním bylo školit nové výsadkáře. Prapor se všaj také účastnil donucovacích operací v Tunisku i bojů v Indočíně. Dne 1. prosince 1955 byl prapor rozpuštěn: jeho muži se spojili s 2°BEP.

Odznak vytvořil v roce 1950 kapitán Darmuzai, velící 3°BEP.

Výrobce: D.Rom, Dom a Drago Paris. Existuje i stříbrná varianta a odznak s uchycením nožičkami i lokální výroba:

 

CDO 10 (Commando 10)

Komanda 10 byla z 2°BEP - „Leyon“(to znamená legie nebo možná lev, vyslovováno po vietnamsky), potom „Préville“, podle jména svého prvního vůdce zabitého v boji a 1°BEP - "Constant".

Výrobce: místní z chromovaného kovu

 

CERA (Compagnie étrangère de ravitaillement par air)

Jednotka fungovala od 1. ledna 1951 do 1. září 1951 a starala se o zásobování ze vzduchu, když konvoje kvůli obklíčení nemohly dorazit - přiváželo se vzduchem vše, co se potřebovalo: zásoby, zbraně, munice, benzín, léky i pošta.

Odznak byl vytvořen v roce 1951 kpt. Cazaumayou.

Výrobce: Arts a místní výroba. Existuje mnoho kopií z Asie, vyrobené ke komerčním účelům.

 

CP 3REI (Compagnie parachutiste du 3°REI)

Počátkem roku 1948 byla v Indočíně pociťována naléhavá potřeba jednotek výsadkářů. Výsadková rota 3°REI byla vytvořena 1. dubna 1948 a velel jí por. Morin. O rok později byla začleněna k 1°BEP.

Odznak byl vytvořen v roce 1948 por. Morinem.

Výrobce: DBer - 350 kusů + 50 ve stříbrném provedení.

Legion Etrangere